adresa: Str Av Petre Cretu 15, Sector 1,
012707 Bucuresti - ROMANIA
tel/fax: 0040.21.665.54.80
email: contact@analist-service.ro
Legislatie selectiva privind reglementarea activitatilor cu impact asupra mediului in Romania:

 • Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului (republicat: M.O. 70 din 17 februarie 2000)
  Reglementarea activitaşilor economice si sociale cu impact asupra mediului. Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii

 • Legea 458/2002 - Lege privind calitatea apei potabile (M.O. 552, partea I/ iulie 2002)
  Stabilirea parametrilor chimici si ai acelor indicatori ai apei potabile in vederea stabilirii incadrarii in limita CMA

 • Hotarare de guvern 188/2002 - Hotarare pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (M.O. 187, partea I/ 2002)

  NTPA - 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali,
  NTPA - 002/2002 Normativ priviind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare,
  NTPA - 011/2002 Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti,