adresa: Str Av Petre Cretu 15, Sector 1,
012707 Bucuresti - ROMANIA
tel/fax: 0040.21.665.54.80
email: contact@analist-service.ro

STUDIU DE TRATABILITATE A APELOR SUBTERANE


1. Alimentarea cu apa a zonelor rurale

Alimentarea cu apa in regim centralizat a localitatilor rurale constituie o problema de mare actualitate. Aceasta este legata atat de cresterea gradului de confort si civilizatie cat si de resursele limitate de apa din anumite zone ale tarii. Dezvoltarea social-economica a teritoriului nu mai poate fi conceputa astazi fara ca apa, ca utilitate de prim rang, sa nu fie asigurata in conditii tehnice corespunzatoare.

Alegerea sursei de alimentare cu apa se face dupa criterii de asigurare a debitelor necesare la proiectare, precum si cele de perspectiva, dar si din punct de vedere al calitatii apei si evolutiei ei previzibile.

Instalatiile de alimentare cu apa a centrelor rurale prin capacitatea redusa, conditiile de amplasament, executie si in special de exploatare au o serie de particularitati care impun o abordare diferita in raport cu statiile mari de tratare, in care pot fi asigurate conditii de functionare si deservire de tip industrial.

Pentru alimentarea cu apa a centrelor rurale sunt disponibile cel mai ades sursele de apa subterana, care au in general o calitate mai buna decat a celor de suprafata si, in plus, caracteristicile fizico-chimice sunt mai stabile.

Sunt intalnite cazuri in care sursele de alimentare cu apa individuale sunt contaminate chimic (cu insemnate cantitati de amoniu, azotati, pesticide, produse petroliere) si microbiologic improprii utilizarii ca apa potabila, iar sursele de mica adancime accesibile din punct de vedere al exploatarii necesita aplicarea unor tehnologii de corectare a unor caracteristici, precum amoniu, fier, mangan, hidrogen sulfurat.

2. Lucrari de cercetare pentru potabilizarea apelor

Stabilirea caracteristicilor fizico-chimice si biologice ale apei subterane:
  • Stabilirea experimentala a variantei optime de deferizare/demanganizare;
  • Stabilirea experimentala a variantei optime de indepartare a sulfurilor/hidrogenului sulfurat;
  • Stabilirea experimentala a variantei optime de indepartare a amoniului;
  • Stabilirea experimentala a variantei optime de incarcarii organice;
  • Recomandari privind fluxul tehnologic al viitoarei statii de tratare a apei;
  • Recomandari privind dotarea si activitatea de laborator.