adresa: Str Av Petre Cretu 15, Sector 1,
012707 Bucuresti - ROMANIA
tel/fax: 0040.21.665.54.80
email: contact@analist-service.ro

STUDIU DE TRATABILITATE A APELOR DE ALIMENTARE DE SUPRAFATA

A. Studiul de tratabilitate - etapa a studiului de retehnologizare

Evolutia calitatii surselor de alimentare cu apa si importanta asigurarii cantitative, dar mai ales calitative, a apei potabile, impun retehnologizarea statiilor de tratare pentru majoritatea localitatilor racordate la sisteme centralizate de alimentare cu apa. In aceste conditii, trebuie efectuata o analiza ampla a tehnologiei de tratare actuala, in vederea stabilirii masurilor tehnico-economice de detaliu privind imbunatatirea fiecarei trepte din cadrul procesului tehnologic, pentru abordarea fundamentata a studiilor de retehnologizare.

B. Lucrari de cercetare pentru potabilizarea apelor

1. Sursa de alimentare cu apa

1.1. Prelucrarea informatiilor privind calitatea apei brute
1.1.1. Date din evidenta laboratorului statiei de tratare, in ultimele 18 luni.
1.1.2. Date proprii.
1.1.3. Alte surse informationale.
1.2. Prelucrarea informatiilor privind debitele de apa tratata, in ultimele 18 luni.
1.3. Caracterizarea fizico-chimica si biologica a apei brute in perioada efectuarii studiului de tratabilitate.
1.3.1. Determinari fizico-chimice generale.
1.3.2. Determinarea concentratiei unor indicatori de poluare specifica.
1.3.3. Determinarea indicatorilor biologici.

2. Procesul tehnologic actual

2.1. Analiza parametrilor de proiectare ai statiei de tratare.
2.2. Analiza functionarii statiei de captare.
2.3. Prelucrarea datelor de laborator privind eficienta treptelor de tratare ( preclorinare, camera de amestec, camera de reactie, decantare, filtrare, dezinfectie, rezervor apa potabila, retea de distributie).
2.4. Verificarea modului de functionare a instalatiilor din cadrul gospodariei de reactivi
2.5. Verificarea eficientei camerelor de amestec-distributie si reactie a apei brute cu reactivii de tratare.
2.6. Stabilirea performantelor decantoarelor existente. Curba de sedimentare naturala a apei brute si a apei coagulate. Distributia vitezelor de circulatie ale apei pe circumferinta decantoarelor.
2.7. Analiza parametrilor fizico-chimici si tehnologici ai procesului de filtrare (granulometria materialului filtrant, viteza de filtrare, durata cilclurilor de filtrare, intensitatea spalarii, caracteristicile efluentului de la spalarea filtrelor).
2.8. Analiza functionarii instalatiei de dezinfectie.
2.9. Determinarea potentialului de oxido-reducere al apei brute, al apei tratate in fluxul tehnologic si in reteaua de distributie.
2.10. Urmarirea evolutiei calitatii apei in reteaua de distributie (dezinfectant rezidual, THM, AOX, nitriti, amoniu, etc.).
2.11. Determinarea gradului de agresivitate si stabilitatea apei tratate.

3. Experimentari privind tratabilitatea apei

3.1. Experimentari la nivel de laborator privind pretratarea apei brute
3.1.1. Stabilirea structurii incarcarii organice a apei brute
3.1.2. Stabilirea influentei unor preoxidanti si adsorbanti asupra calitatii apei brute si a posibilitatilor de imbunatatire a coagularii:
 • Oxidanti; clor, dioxid de clor, permanganat de potasiu, ozon, aer.
 • Coagulanti: sulfat de aluminiu, aluminat de sodiu, clorura de aluminiu, aluminiu prepolimerizat, polelectroliti cationici.
 • Adjuvanti de coagulare: var, polielectroliti anionici.
 • Carbune activ pulbere, zeoliti. 3.1.3. Stabilirea caracteristicilor apelor de spalare de la filtre si ale namolului de la decantoare in vederea recupararii apei.
  3.1.4. Teste de filtrabilitate a apei decantate.
  3.1.5. Utilizarea instalatiei pilot de ozonizare pentru ozonizarea intermediara si postozonizarea apei prelevate din fluxul tehnologic actual (dupa decantare si dupa filtrare).
  3.1.6. Stabilirea posibilitatilor de utilizare a unor reactivi ca dezinfectanti finali (clor,ozon, dioxid de clor) si influenta acestora asupra aparitiei unor produsi de reactie in reteaua de distributie (THM, AOX, bromati).

  4. Elemente de dezvoltare a capabilitatii profesionale

  4.1. Prezentararea de noi cunostinte in domeniu personalului de laborator si de exploatare.
  4.2. Elemente de autocontrol pentru activitatea de laborator.